30th Generation


197. William Ó Ceallaigh of Aughrim1,11,12 died in 1420. 9th son of Macleachlainn or Malachy

William Ó Ceallaigh of Aughrim had the following children:

+212

i.

Hugh "Aodh" Ó Ceallaigh of Aughrim.

+213

ii.

Maeleachlainn "Malachy" Ó Ceallaigh.

+214

iii.

Tadhg "Caoch" Ó Ceallaigh.